OFERTA

 • opracowywanie polityki rachunkowości i planu kont
 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz ewidencji VAT
 • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie i inne)
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT, rozliczenia roczne CIT-8
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, VAT-27
 • możliwość elektronicznego przekazywania Klientowi rozliczeń miesięcznych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • pełne doradztwo w zakresie świadczonych usług
 • możliwość reprezentacji Klienta przed Urzędem Skarbowym
 • dokonywanie zapisów w PKPiR oraz w ewidencjach VAT i ryczałtowych
 • przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT-5, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • kalkulacja zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, VAT-27
 • możliwość przekazywania klientowi rozliczeń miesięcznych za pośrednictwem Internetu
 • prowadzenie obowiązujących dodatkowych ewidencji
 • roczne rozliczanie podatków
 • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
 • pełne doradztwo w zakresie świadczonych usług
 • możliwość reprezentacji Klienta w Urzędzie Skarbowym
 • przygotowywanie list płac
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie deklaracji ZUS dotyczącej pracowników / właściciela (przedsiębiorcy)
 • elektroniczny przekaz deklaracji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R,PIT-8AR) i elektroniczny przekaz do Urzędu Skarbowego
 • możliwość reprezentacji Klienta w Urzędzie Skarbowym
 • doradztwo w zakresie cen transferowych podmiotów powiązanych
 • opracowywanie dokumentacji podatkowej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, wspólnych przedsięwzięć, umów spółek osobowych
 • optymalizacja podatkowa
 • pomoc w zakładaniu firm